<- Al het nieuws

Ontgassen: België heeft de akte van bekrachtiging van de wijziging van het CDNI neergelegd

Persbericht

Bron: secretariaat van het CDNI

 
Straatsburg, 25.08.2022 – Het Koninkrijk België is overgegaan tot de ratificatie van de wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI). De nederlegging van de akte van bekrachtiging vormt een nieuwe belangrijke stap op weg naar de inwerkingtreding van de wijziging. Deze belangrijke wijziging van het Verdrag heeft tot doel de bescherming van het milieu en het behoud van de luchtkwaliteit te waarborgen door het ontgassen van binnenschepen aan strikte regels te onderwerpen.
 
De akte van bekrachtiging is op 25 augustus 2022 in het Palais du Rhin in Straatsburg neergelegd door ambassadeur Jean-Cédric Janssens de Bisthoven, permanent vertegenwoordiger van België bij de Raad van Europa. De nederlegging is gedaan bij de secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), mevrouw Lucia Luijten, die tevens depositaris voor het CDNI is. Tijdens deze plechtigheid heeft het Koninkrijk België ook zijn akte van bekrachtiging van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) neergelegd.
 
De wijziging van het CDNI voorziet de geleidelijke invoering van een ontgassingsverbod in het toepassingsgebied van het CDNI om te voorkomen dat milieugevaarlijke gasvormige ladingrestanten in de atmosfeer terechtkomen. Deze dampen blijven na de verwijdering van bepaalde vluchtige organische stoffen achter in de ladingtanks van tankschepen en moeten worden verwijderd voordat de volgende lading aan boord wordt genomen als de dampen niet door middel van een dampretourleiding naar een tank aan de wal afgevoerd kunnen worden. De zes lidstaten van het CDNI zijn deze nieuwe voorschriften overeengekomen, die voorzien in de noodzakelijke procedures voor de inname en verwerking van deze gasvormige ladingrestanten.
 
Het Koninkrijk België is na het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland de vierde verdragsluitende staat die haar akte van bekrachtiging heeft neergelegd. De ratificatieprocedure is nog gaande in Frankrijk en Zwitserland. De wijziging treedt zes maanden na de nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging in werking.
 
Nadere informatie over de invoering en toepassing van de nieuwe ontgassingsvoorschriften wordt gegeven onder https://www.cdni-iwt.org/deel-b-ontgassing/?lang=nl.
 

Persbericht