ECO-rekening / ECO-kaart

 
Sinds 1 januari 2011 bestaat een elektronisch betalingssysteem (SPE-CDNI) voor de inzameling en de verwijdering van het olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval. De verwijdering van dit afval wordt gefinancierd uit een verwijderingsbijdrage die bij het bunkeren wordt betaald door de exploitant van het schip. Voor de betaling van deze bijdrage moet een ECO-rekening worden geopend, de toegangssleutel tot het SPE-CDNI.
 
Op 1 augustus zal het elektronische betalingssysteem van het CDNI (SPE-CDNI) overschakelen op een volledig gedigitaliseerd systeem, het SPE-CDNI 3.0. Schippers kunnen voortaan hun smartphone gebruiken om bijdragen voor de verwijdering van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval te betalen in plaats van de ECO-kaart.
 

De ECO-rekening

De ECO-rekening wordt geopend door de exploitant of de eigenaar van het schip bij het Nationale Instituut (NI) van zijn keuze.
 
Voor de opening van een ECO-rekening moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Na de ontvangst van dit formulier maakt het NI een ECO-rekening aan met een (of meer) bijbehorende ECO-kaart(en).
 
De opening van de ECO-rekening stelt de exploitant of de eigenaar van het schip in staat een toereikend tegoed op zijn ECO-rekening te storten om de later verschuldigde verwijderingsbijdragen te kunnen betalen. Het tegoed moet worden overgemaakt op de bankrekening van het NI, dat deze overmaking onmiddellijk in het SPE-CDNI invoert en de ontvangen bedragen toewijst aan de ECO-rekening van de betaler of de rekeninghouder. Na de registratie van deze gegevens in het SPE-CDNI zijn de overgemaakte bedragen beschikbaar in de vorm van een tegoed om de verwijderingsbijdrage te kunnen betalen bij het bunkeren van gasolie in het hele toepassingsgebied van het CDNI. Het ongebruikte tegoed kan op elk moment weer worden teruggevraagd.
 
Alle gebruikers kunnen hun ECO-rekening online raadplegen. De ECO-rekening wordt op naam van de exploitant en/of de eigenaar van het schip gesteld. De ECO-kaart hoort echter bij een bepaald schip.
 

De ECO-kaart

© CDNI

 
De ECO-kaart stelt de schippers in staat de verwijderingsbijdrage te betalen bij het bunkeren van belastingvrije gasolie. De betaling van de bijdrage geeft toegang tot de ontvangstinrichtingen in het hele toepassingsgebied van het CDNI, waar het olie- en vethoudende scheepsbedrijfsafval vrij afgegeven kan worden.
 
De ECO-kaart is het tweede element van het SPE-CDNI en vormt de directe link tussen de ECO-rekening en het schip. De betaalde verwijderingsbijdrage wordt van de bijbehorende ECO-rekening afgeboekt via de ECO-kaart. De transactie wordt verwerkt door het bunkerstation met gebruik van een mobiele elektronische terminal. De schipper overhandigt hiertoe zijn ECO-kaart bij het bunkerstation op het moment dat wordt gebunkerd.
 
In 2019 is een nieuw model ECO-kaart ingevoerd in het hele netwerk. Dit nieuwe model heeft een nieuwe vormgeving, is moderner en beschikt voortaan over een contactloze functie.
 
Meer informatie over het SPE-CDNI wordt gegeven in een brochure op de pagina ‘Olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval’.
 

Overige gebruiksmogelijkheden van de ECO-kaart

De ECO-kaart kan ook worden gebruikt voor andere binnenvaartapplicaties en -diensten (betaling van havengelden, gebruik van afvalcontainers, openen van deuren en poorten, verkrijging van walstroom of drinkwater…). De scheepvaart kan meer informatie krijgen over het gebruik door derde systemen en profiteren van de nieuwe mogelijkheden van de kaart door contact op te nemen met het secretariaat van het CDNI (secretariat@cdni-iwt.org).
 
Overige gebruiksmogelijkheden van de ECO-kaart (inrichtingen en aangeboden diensten)

 

Aanvraagformulieren en links voor de opening van een ECO-rekening

Duitsland / Luxemburg

 

Zwitserland

 

Frankrijk

  • Formulaire de demande d’ouverture d’un ECO-compte et de délivrance de l’ECO-carte 425 ko
  • Conditions générales de paiement de la rétribution d’élimination et d’utilisation de l’ECO-compte et de l’ECO-carte 152 ko
  • Voor meer informatie en toewijzing van andere schepen: https://www.vnf.fr/vnf/

 

België

  • Formulaire de demande d’ouverture d’un ECO-compte et de délivrance de l’ECO-carte 1325 ko
  • Conditions générales de paiement de la rétribution d’élimination et d’utilisation de l’ECO-compte et de l’ECO-carte 200 ko
  • Voor meer informatie en toewijzing van andere schepen: https://www.cdni.be/fr/gp_formulaires_70.aspx

 

Nederland