<- Al het nieuws

Een verdere stap ter verbetering van de luchtkwaliteit: Duitsland legt de akte van aanvaarding van de wijziging van het CDNI neer

Persbericht

Straatsburg, 09.02.2021 – De Bondsrepubliek Duitsland heeft de wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) aangenomen. De nederlegging van de akte van aanvaarding vormt een belangrijke stap op weg naar de inwerkingtreding van de wijziging en levert een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van de luchtkwaliteit.
 
De akte van aanvaarding werd op 9 februari 2021 in het Palais du Rhin in Straatsburg neergelegd door de Duitse consul, mevrouw Marianne Therre-Mano, bij de heer Bruno Georges, secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en tevens depositaris van het CDNI-Verdrag.
 
De wijziging beoogt de geleidelijke invoering van een ontgassingsverbod in het toepassingsgebied van het CDNI om te voorkomen dat milieugevaarlijke gasvormige ladingrestanten in de atmosfeer terechtkomen. Deze dampen blijven na de verwijdering van bepaalde vluchtige organische stoffen (VOS) achter in de ladingtanks van tankschepen en moeten worden verwijderd voordat de volgende lading aan boord wordt genomen als de dampen niet via een dampretourleiding naar een tank aan de wal afgevoerd kunnen worden. De zes lidstaten van het CDNI zijn deze nieuwe voorschriften overeengekomen, die voorzien in de vereiste procedures en faciliteiten voor de inname en verwerking van deze gasvormige ladingrestanten.
 
De Bondsrepubliek Duitsland is na het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden de derde verdragsluitende staat die haar akte van aanvaarding heeft neergelegd. De ratificatieprocedure is nog gaande in de drie overige lidstaten van het CDNI (België, Frankrijk en Zwitserland) en wordt naar verwachting in de loop van dit jaar afgesloten. De wijziging treedt zes maanden na de nederlegging van de laatste ratificatieoorkonde in werking.
 
Voor meer informatie over de invoering en toepassing van de nieuwe ontgassingsvoorschriften kunt u de volgende link gebruiken: https://www.cdni-iwt.org/deel-b-ontgassing/?lang=nl
 

Bron: secretariaat van het CDNI

 

Persbericht