Tenuitvoerlegging

 

Ratificaties

Het CDNI-verdrag is op 9 september 1996 ondertekend in Straatsburg.
De bepalingen zijn op 1 november 2009 in werking getreden.
De eerste wijziging van het CDNI (die in juni 2017 is aangenomen) betreft de behandeling van gasvormige restanten en doorloopt momenteel de ratificatieprocedures in de verschillende staten.

Ondertekenende staten Nederlegging van de akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van het verdrag Nederlegging van de akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van de eerste wijziging van het verdrag (gasvormige restanten)
DUITSLAND 10 maart 2004 9 februari 2021
BELGIË 22 september 2009 25 augustus 2022
FRANKRIJK 15 september 2005 7 juni 2023
LUXEMBURG 14 mei 2002 7 februari 2020
NEDERLAND 10 juli 2000 3 juli 2020
ZWITSERLAND 16 juli 1998 In voorbereiding

 

Rechtsgrondslagen

De Verdragsluitende Partijen hebben het verdrag omgezet in nationaal recht door middel van de volgende rechtsinstrumenten:

Verdragsluitende Partij Rechtsgrondslag
DUITSLAND Gesetz zu dem Übereinkommen vom 9. September 1996 über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt pdf_de
BELGIË Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord – 20 januari 2011 – 3 maart 2011 pdf_frpdf_nl
FRANKRIJK Décret n° 2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 pdf_fr
LUXEMBURG Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996) pdf_fr
NEDERLAND Regeling 2012 pdf_nl
Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart (2000) pdf_nl
ZWITSERLAND Verordnung über die Durchführung des Übereinkommens vom 9. September 1996 über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt pdf_frpdf_de

 

Overzicht van de inwerkingtredingen van de besluiten in de nationale wetgevingen

In dit overzicht worden de inwerkingtredingen van de besluiten van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP) in de verschillende nationale wetgevingen opgevoerd. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.