Presentatie van de documenten

Het CDNI stelt documenten ter beschikking die nuttig zijn voor de praktische toepassing van het verdrag. Bovendien wordt de bekendheid van het verdrag vergroot door middel van publicaties voor communicatiedoeleinden. De documenten zijn over het algemeen beschikbaar in drie of zelfs vier talen: Duits, Frans, Nederlands, (Engels).
 

  • Verdrag : de tekst van het verdrag is beschikbaar in vier talen (Duits, Frans, Nederlands en Engels).
  • Besluiten: de bundels met besluiten worden gepubliceerd na de Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP).
  • Olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval: het CDNI stelt de documenten ter beschikking die nodig zijn voor de goede toepassing van de bepalingen van deel A.
  • Lossen: het CDNI stelt de documenten ter beschikking voor de correcte uitvoering van de losprocedure met betrekking tot het afval van de lading (deel B).
  • Informatiebladen: de deskundigen van het CDNI ontwikkelen praktische gidsen voor de scheepvaart.
  • Jaarverslagen van het IVC: het CDNI publiceert elk jaar het verslag van het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC) over de evaluatie van het financieringssysteem en de verwijderingsbijdrage.
  • Andere publicaties: regelmatig worden balansen en verslagen over afgeronde en lopende activiteiten van het CDNI gepubliceerd.