<- Al het nieuws

Bescherming van de luchtkwaliteit en voorschriften voor het ontgassen van binnenschepen: nederlegging van de eerste akte van bekrachtiging van de wijziging van het CDNI

Persbericht

Straatsburg, 07.02.2020 – Het Groothertogdom Luxemburg heeft als eerste staat de akte van bekrachtiging van de wijziging van het CDNI (Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart) neergelegd. De eerste stap is aldus gezet om de luchtkwaliteit te beschermen door voorschriften die toezien op het ontgassen van binnenschepen. Deze wijziging treedt zes maanden na de nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging in werking.

 

Bron: secretariaat van het CDNI

 
De akte van bekrachtiging is neergelegd door ambassadeur Stefan Müller, de permanente vertegenwoordiger van het Groothertogdom Luxemburg bij de Raad van Europa. De nederlegging is gedaan bij de secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), de heer Bruno Georges, de depositaris, in aanwezigheid van de uitvoerend secretaris van het CDNI, mevrouw Katrin Moosbrugger.
 
De wijziging vloeit voort uit het “de vervuiler betaalt”-principe en beschermt de lucht tegen schadelijke gasvormige restanten. Deze restanten ontstaan bij het vervoer van bepaalde vloeibare goederen die op een lijst staan en die vóór het laden van het volgende transport moeten worden verwijderd. De zes lidstaten van het CDNI hebben deze nieuwe voorschriften aangenomen om de vereiste procedures en faciliteiten te kunnen opzetten voor de inname en behandeling van deze gasvormige restanten.
 
In het eerste kwartaal van 2020 zal een speciale webpagina met alle nuttige informatie over deze nieuwe bepalingen en hun toepassing worden gepubliceerd.
 

Persbericht