Erkende organisaties

 
De nauwe samenwerking met de niet-gouvernementele organisaties die betrokken zijn bij de activiteiten van het CDNI is onontbeerlijk voor de goede werking van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP). De erkenning van NGO’s stelt deze laatste in staat actief deel te nemen aan de werkzaamheden. Zij kunnen ook – via het secretariaat – alle informatie en voorstellen aan de CVP voorleggen die zij nuttig achten, deelnemen aan de hoorzitting die om de twee jaar met de sector wordt georganiseerd en vragen actief betrokken te worden bij de activiteiten van de werkgroep CDNI/G. De erkende organisaties zijn representatief op internationaal niveau.
 

Lijst van erkende organisaties

 • AQUAPOL: International police cooperation on the water
 • CEFIC:  European Chemical Industry Council
 • EBU: European Barge Union
 • EFIP: European Federation of Inland Ports
 • ESO: European Skippers’ Organisation
 • EURACOAL: European Association for Coal and Lignite
 • EUROSHORE: International Trade Association of port reception facility providers
 • IAWR: Internationaal Samenwerkingsverband van Waterleidingbedrijven in het Rijnstroomgebied
 • IG River Cruise : European River Cruise Association
 • IVR: Internationale Vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de binnenvaarten de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa

 

Om een erkende organisatie te worden

Moet een aanvraag hiertoe worden ingediend volgens artikel 4, zesde lid, van het huishoudelijk reglement van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen van het CDNI, met:

 • een beschrijving van de organisatie, haar leden, bevoegdheden en ervaring;
 • de redenen voor het verzoek, waaruit met name het internationale karakter blijkt en naar voren komt dat de organisatie een belangrijk deel van de nationale organisaties op het betrokken activiteitengebied verenigt en het recht heeft in hun naam te spreken;
 • het belang dat aan het CDNI en de activiteiten wordt gehecht.

 
Voor meer informatie over de procedure wordt verwezen naar de bepalingen van besluit 2001-I-3.III van de CCR op dit gebied: 
docx_frdocx_dedocx_nl