Afvalstoffen onder het CDNI

De afvalstoffen onder het CDNI-verdrag worden in drie hoofdcategorieën ingedeeld:

 

Waarom deze driedeling?

 
De afvalstoffen van een schip moeten aan uiteenlopende criteria voldoen: hoeveelheid, frequentie en moment van afgifte, maar ook infrastructuur en procedures voor de afgifte en inname kunnen sterk verschillen.
 
De uitvoeringsregeling van het CDNI maakt daarom een onderscheid tussen verschillende soorten afvalstoffen. In de uitvoeringsregeling wordt bepaald hoe met de verschillende afvalstoffen moet worden omgegaan en wie daarvoor verantwoordelijk is.
 
Ook de financieringsmethode en -instrumenten verschillen al naar gelang de afvalstroom.