Andere publicaties

 

10 jaar uitvoering van het CDNI

Het CDNI-verdrag is in november 2009 in werking getreden en het 10-jarige jubileum is op feestelijke wijze herdacht in 2019. Bij deze gelegenheid zijn twee publicaties over het CDNI verschenen, waarin de hoogtepunten van de afgelopen jaren de revue passeren.

 
Balans van de 10 jaar tenuitvoerlegging van het CDNI (2009-2019)

pdf_frpdf_depdf_nl

Deze terugblik plaatst de activiteiten en het belang van het verdrag voor de binnenvaart in een breder perspectief door ook nader in te gaan op de uitdagingen waaraan in de komende jaren het hoofd geboden moet worden.

 
Verzamelbundel met bijdragen van de grondleggers

pdf_frpdf_depdf_nlpdf_fr

In de bundel worden de herinneringen van de grondleggers van het verdrag bijeengebracht en wordt ook stilgestaan bij de hoogtepunten van de viering van het 10-jarig jubileum, op 17 december 2019 in Straatsburg.
 

 

Resultaten van de enquête over de uitvoering van deel B van het CDNI (2016)

Aan deze enquête, die tussen 20 september 2015 en 5 januari 2016 is gehouden, hebben veel schippers en ontvangstinrichtingen deelgenomen. De verdragsluitende staten van het CDNI en het secretariaat hebben de antwoorden geanalyseerd. Het verslag vat de belangrijkste bevindingen samen, geeft een overzicht van de lopende of geplande acties en gaat nader in op de resultaten van de enquête.

pdf_frpdf_depdf_nl

 

Activiteitenbalansen voor het CDNI

In deze overzichten komen alle activiteiten van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP), de Werkgroep CDNI (CDNI/G) en het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC) aan bod. De balansen worden regelmatig gepubliceerd.

 
Activiteitenbalans 2012-2015

pdf_frpdf_depdf_nl