<- Al het nieuws

Bescherming van de luchtkwaliteit en voorschriften voor het ontgassen van binnenschepen: het Koninkrijk der Nederlanden legt de ratificatieoorkonde voor de wijziging van het CDNI neer

Persbericht

Straatsburg, 03.07.2020 – Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de akte van aanvaarding van de wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) neergelegd. Deze belangrijke wijziging van het Verdrag heeft tot doel de luchtkwaliteit te beschermen door de ontgassing van binnenschepen aan strikte regels te onderwerpen.

 

Bron: secretariaat van het CDNI

 
Deze akte van aanvaarding is op 13 maart 2020 ondertekend door de minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, maar kon wegens de Covid-19-crisis nog niet fysiek worden neergelegd bij de depositaris in Straatsburg. De akte kon uiteindelijk worden neergelegd door ambassadeur Roeland Böcker, permanent vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Raad van Europa. De nederlegging werd gedaan bij de heer Bruno Georges, secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), de depositaris.
 
De wijziging beoogt de geleidelijke invoering van een verbod op ontgassen in het toepassingsgebied van het CDNI om te voorkomen dat milieugevaarlijke gasvormige ladingrestanten (dampen) in de atmosfeer terechtkomen. Deze restanten zijn afkomstig van bepaalde vloeibare ladingen van binnenschepen en moeten worden verwijderd voordat de volgende lading aan boord wordt genomen. De zes staten van het CDNI hebben deze nieuwe voorschriften aangenomen, die voorzien in de vereiste procedures en faciliteiten voor de inname en verwerking van deze gasvormige ladingrestanten.
 
Het Koninkrijk der Nederlanden is de tweede verdragsluitende staat die de ratificatieoorkonde heeft neergelegd, na het Groothertogdom Luxemburg (zie de persmededeling). De ratificatieprocedure is nog gaande in de vier andere CDNI-staten. De wijziging treedt zes maanden na de nederlegging van de laatste ratificatieoorkonde in werking.
 
Onlangs is een speciale webpagina gepubliceerd over de invoering en toepassing van de nieuwe ontgassingsvoorschriften, die alle relevante informatie geeft: https://www.cdni-iwt.org/deel-b-ontgassing/?lang=nl

Persbericht