Het CDNI: voor een binnenvaart die steeds milieuvriendelijker wordt!

Het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) heeft tot doel het milieu, en met name het water, te beschermen. Het CDNI is op 1 november 2009 van kracht geworden in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland.
Meer informatie

Volgende bijeenkomsten

16/04/24 - 17/04/24

Werkgroep CDNI

16/05/24

Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan

27/06/24

Conferentie van Verdragsluitende Partijen

Alle bijeenkomsten