Het CDNI: voor een binnenvaart die steeds milieuvriendelijker wordt!

Het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) heeft tot doel het milieu, en met name het water, te beschermen. Het CDNI is op 1 november 2009 van kracht geworden in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland.
Meer informatie

Volgende bijeenkomsten

25/10/22 - 26/10/22

CDNI/G – Werkgroep CDNI

21/11/22

IVC – Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan

20/12/22

CVP – Conferentie der Verdragsluitende Partijen

Alle bijeenkomsten