Impressum

Uitgever

CDNI
2, Place de la République – CS 10023
F-67082 Strasbourg
Telefoon: +33 3 88 52 20 10
E-Mail: secretariat@cdni-iwt.org 

 

Disclaimer

Deze internetpagina werd naar eer en geweten en met de nodige zorg opgesteld.
De CDNI kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van deze internetpagina. De CDNI wijst met name alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade die door gebruik van hier verstrekte informatie zou kunnen ontstaan.
De CDNI kan verder niet aansprakelijk worden gesteld voor

  • eventuele technische storingen door het gebruik van deze internetpagina die te wijten zijn aan gebreken in documenten, formaten en dergelijke;
  • schade die bij het oproepen, downloaden of het gebruik van gegevens resp. software door computervirussen en dergelijke wordt veroorzaakt.

Deze internetpagina bevat links naar websites van andere aanbieders. De CDNI kan noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites die via deze links opgeroepen worden. De CDNI distantieert zich uitdrukkelijk van inhoud die in strijd is met de wet of indruist tegen de goede zeden.
Gebruikers van deze internetsite worden verzocht eventuele foutieve informatie of onvolledigheid aan de CDNI te melden.

 

Hosting

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix France
www.ovh.com
Telefoon: +33 (0)8 203 203 63

 

Persoonsgegevensbescherming en cookies

De CDNI verbindt zich ertoe de persoonlijke informatie en privacy van de bezoekers van haar website en in het algemeen van elke persoon die gebruik maakt van haar diensten te beschermen.
Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht om de verwerkingsverantwoordelijke toegang tot en rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens te vragen alsook de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Wij verzoeken ons beleid met betrekking tot de gegevensbescherming en cookies te lezen voor meer informatie over uw rechten.