Jaarverslagen van het IVC

Elk jaar wordt een uitgebreid verslag over de evaluatie van de verwijderingsbijdrage op de website van het CDNI gepubliceerd om de gewenste transparantie te waarborgen en het geïnteresseerde publiek te informeren.
 
Het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC) geeft in dit jaarverslag een evaluatie van het financieringssysteem van deel A en de verwijderingsbijdrage. Het IVC doet op basis van deze jaarlijkse evaluatie aanpassingsvoorstellen of aanbevelingen aan de Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP).

 
Verslagen van het IVC over de jaarlijkse evaluatie van het financieringssysteem

2024     pdf_frpdf_depdf_nl

2023     pdf_frpdf_depdf_nl

2022     pdf_frpdf_depdf_nl

2021     pdf_frpdf_depdf_nl

2020     pdf_frpdf_depdf_nl

2019     pdf_frpdf_depdf_nl

2018     pdf_frpdf_depdf_nl