Toepassingsgebied

De volgende kaart geeft een overzicht van het binnenvaarwegennet waarop het CDNI van toepassing is.
 
De kaart brengt een onderscheid aan tussen de zones waar alle bepalingen van het CDNI van toepassing zijn en de zones waar alleen de Delen B en C van het CDNI gelden. Het wordt in herinnering gebracht dat het CDNI-verdrag toepassing vindt op het olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval (Deel A), het afval van de lading (Deel B) en het overig scheepsbedrijfsafval (Deel C).
 
Het toepassingsgebied is afwijkend in Frankrijk: klik hier voor meer informatie.
 
Het CDNI geldt op alle voor de binnenvaart openstaande vaarwegen in België en Nederland. De kaart is echter niet gedetailleerd genoeg en geeft voor deze twee landen alleen de belangrijkste vervoersassen waarop het CDNI van toepassing is: klik hier voor meer details over de binnenvaarwegen in België, klik hier voor meer details over de binnenvaarwegen in Nederland.
 
Binnenvaarwegennet waarop de Delen A, B en C van het CDNI gelden
Binnenvaarwegennet waarop alleen de Delen B en C van het CDNI gelden
 

Binnenvaarwegennet waarop de Delen A, B en C van het CDNI gelden

Binnenvaarwegen waarop alleen Delen B en C van het CDNI gelden

TOEPASSINGSGEBIED VAN HET CDNI