Nieuwe SPE-CDNI 3.0 systeem

 
Alle informatie die wordt gegeven op deze pagina staat in het volgende document:
pdf_frpdf_depdf_nlpdf_en
 
Het systeem is toegankelijk via de volgende link: new.spe-cdni.org
De smartphone-app staat in de Playstore van Google en de App-Store van Apple.
 

Nieuwe SPE-CDNI 3.0 systeem

De digitalisering van de binnenvaart is een belangrijk aandachtspunt. In de Verklaring van Mannheim, aangenomen door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), wordt benadrukt dat digitalisering bijdraagt aan concurrentievermogen, veiligheid en duurzaamheid van de binnenvaart. Daarnaast streeft de Europese Commissie (EC) naar meer digitalisering in haar actieplan voor de binnenvaart, NAIADES III. De vernieuwingen in het SPE-CDNI dragen hieraan bij en ondersteunen de doelstellingen van zowel de CCR als de EC.
 
Het nieuwe systeem biedt talrijke voordelen:
 

 • Eenvoudiger betalen: zowel de schipper als de medewerker van het bunkerstation kunnen de belangrijke gegevens, zoals de naam van het schip, de hoeveelheid brandstof en de bijbehorende verwijderingsbijdrage, op hun eigen apparaat raadplegen en bevestigen.
 • Gebruiksvriendelijk systeem: de app werkt zowel online als offline. Als er geen internetverbinding is, worden transacties opgeslagen en pas verstuurd naar het centrale systeem zodra er weer internet beschikbaar is.
 • Alle documenten digitaal: de schipper kan alle bonnetjes voor het betalen van de verwijderingsbijdrage op zijn apparaat bekijken.
 • Makkelijk beheer van accounts en informatie: geautoriseerde bedrijven en personen kunnen eenvoudig via de app aan een ECO-account worden toegevoegd of verwijderd.
 • Betere gegevensverzameling: de nieuwe app zorgt voor nauwkeurigere statistieken, omdat het beter bestand is tegen fouten en het corrigeren van fouten makkelijker maakt. Hierdoor kunnen bedrijven op de lange termijn profiteren van betere informatie over hun schip en deze gegevens eenvoudig via de app inzien.

 
Het nieuwe SPE-CDNI 3.0 systeem houdt rekening met uitzonderingssituaties, zoals het ontbreken van internetverbinding op smartphones of scheepsexploitanten zonder smartphone. De betalingstransactie kan ook worden verricht met behulp van een 2D- barcode, die gewoon kan worden geprint. Bovendien is het ook mogelijk toegang tot het systeem te krijgen via andere apparaten zoals tablets en computers. Het volledig digitale SPE-CDNI 3.0 systeem kan in de toekomst op eenvoudige wijze verbeterd of uitgebreid worden met nieuwe functies, waardoor het een toekomstbestendige oplossing is.
 

 • De grafiek 1 toont het transactieverloop wanneer de schipper de SPE-CDNI-app op de smartphone of tablet gebruikt en online is. Ook het bunkerbedrijf gebruikt de app op de smartphone of tablet en is online. Elke kolom beschrijft de actie van de betrokken persoon of het centrale systeem. De volgorde van de acties wordt aangegeven door de pijlen.

 

 • De grafiek 2 toont het transactieverloop wanneer de schipper de SPE-CDNI-app op de smartphone of tablet gebruikt en niet verbonden is met het internet. Ook het bunkerbedrijf gebruikt de app op de smartphone of tablet. Het bunkerbedrijf is online. Elke kolom beschrijft de actie van de betrokken persoon of het centrale systeem. De volgorde van de acties wordt aangegeven door de pijlen.

 

 • De grafiek 3 toont het transactieverloop wanneer de schipper een geprinte ECO-ID gebruikt. Het bunkerbedrijf gebruikt de app op de smartphone of tablet. Het bunkerbedrijf is online. Elke kolom beschrijft de actie van de betrokken persoon of het centrale systeem. De volgorde van de acties wordt aangegeven door de pijlen.

 

Wat zijn de grootste veranderingen ten opzichte van het oude systeem?

Het nieuwe systeem is gebaseerd op een digitale oplossing in de vorm van een app, de CDNI-app, die op verschillende digitale eindtoestellen kan worden gebruikt. De ECO-kaarten worden afgeschaft, net als de kaartterminals bij de bunkerbedrijven.
 
De ECO-kaart wordt vervangen door de ECO-ID, die via een digitaal eindtoestel of in geprinte vorm bij het bunkerbedrijf moet worden getoond. In plaats van de terminals krijgt de exploitant van het bunkerbedrijf de beschikking over een module in de app, waar het bunkerbedrijf toegang toe heeft via een smartphone, een tablet of een PC/laptop.
 
Voor de schippers betekent dit dat de ingevoerde gebunkerde hoeveelheid in plaats van met de ECO-kaart voortaan via de app of een geprinte ECO-ID moet worden bevestigd. Aan de andere kant geldt voor de exploitanten van de bunkerbedrijven dat zij voortaan in plaats van de terminals de app moeten gebruiken om de gegevens in het systeem in te voeren.
 

Wanneer treedt het nieuwe betalingssysteem in werking (‘go-live’)?

Het nieuwe betalingssysteem SPE-CDNI 3.0 is live sinds 9 augustus 2023.
 

Wat moet ik doen om het systeem vanaf 9 augustus te kunnen gebruiken?

A) Ik wil de app gebruiken

De houders van een ECO-rekening moeten het volgende doen:

 • Schippers toevoegen

 
De houder van een ECO-rekening moet ervoor zorgen dat de schippers toegang krijgen tot de app voor de smartphone/tablet of PC/laptop. Om deze schippers de toegangsgegevens te kunnen verstrekken zodat zij de app kunnen gebruiken, moet hij voor elke schipper (of bemanningslid) een e-mailadres aangeven en dit koppelen aan de ECO-ID van het schip. De schipper ontvangt dan automatisch een e-mail met de verdere instructies.
 
Als er later nog schippers bijkomen, moet de ECO-rekeninghouder ook hun e-mailadres in het systeem invoeren. Als schippers uit het systeem verwijderd moeten worden, moet de toegang voor hen via het systeem worden ingetrokken. Als er gebruik wordt gemaakt van een smartphone die bij het schip hoort, hoeft er maar één enkel e-mailadres aangegeven te worden. Ook in dit geval worden de toegangsgegevens automatisch door het systeem naar het eerder ingevoerde e-mailadres verstuurd.
 
De schippers moeten het volgende doen:

 1. 1. App installeren: De app moet worden gedownload uit de app store van Google of Apple en worden geïnstalleerd.
 2. 2. Account aanmaken: De schipper wordt automatisch per e-mail uitgenodigd om een account aan te maken wanneer een houder van een ECO-rekening deze schipper voor het eerst aan een schip toewijst. Hij kan ook vooraf een account aanmaken zonder aan een schip te zijn toegewezen.

 
OPMERKING: Als de schipper reeds over een account beschikt, zijn de twee hierboven genoemde stappen niet nodig. In dat geval ontvangt de schipper automatisch een bericht dat hij toegang heeft gekregen tot een nieuwe ECO-ID.
 

B) Ik wil voorlopig met een geprinte ECO-ID werken

De houders van een ECO-rekening moeten het volgende doen:
 

 1. 1. ECO-ID printen: De ecorekeninghouder kan printbare QR-code’s generen via de webapp. Na het generen kan de QR-code afgdrukt worden in elk gewenst vorm.
 2. 2. Geprinte ECO-ID aan de schipper(s) overhandigen of aan boord achterlaten.

 
LET OP: de geprinte QR-code is slechts zes maanden geldig. Na het verstrijken van deze zes maanden kan de QR-code met de web-app gemaakt en uitgeprint worden. Geprinte QR-codes kunnen bovendien op elk gewenst moment door de ECO-rekeninghouder worden ingetrokken.
 

C) Voor het bunkerbedrijf en het personeel bij de bunkerstations

Het bunkerbedrijf moet het volgende doen:
 

 1. 1. Bunkerstations toevoegen: Het bunkerbedrijf moet elk afzonderlijk bunkerstation in het systeem aanmelden, zodat de registratie van de gegevens correct kan verlopen.
 2. 2. Bunkerpersoneel in het systeem registreren: Het bunkerbedrijf moet ervoor zorgen dat het bunkerpersoneel toegang krijgt tot de app op hun smartphone/tablet of PC/laptop. Om dit bunkerpersoneel de toegangsgegevens voor het gebruik van de app te kunnen verstrekken, moet voor elk bunkerstation of voor elke persoon die toegang moet krijgen, het e-mailadres en de contactgegevens in het systeem ingevoerd worden. Het SPE-CDNI 3.0 stuurt dan automatisch een e-mail met verdere instructies naar het bunkerstation, respectievelijk naar de personen die toegang moeten krijgen.
  Als er later nog andere personen bijkomen die deel uitmaken van het bunkerpersoneel, moet hun e-mailadres door de hiervoor verantwoordelijke persoon worden aangemeld. Omgekeerd, als bunkerpersoneel vertrekt, moeten de toegangsrechten worden ingetrokken.
  Als bij een bunkerstation steeds hetzelfde toestel gebruikt wordt voor de registratie van de verwijderingsbijdrage (dus niet gekoppeld aan een bepaalde persoon), hoeft er maar één enkel e-mailadres aangemeld te worden. Ook in dit geval worden de toegangsgegevens automatisch door het systeem naar het e-mailadres gestuurd dat daarvoor werd aangegeven.

 
Het personeel dat verantwoordelijk is voor de registratie van de gegevens bij het bunkerstation, moet het volgende doen:
 

 1. 1. App installeren: De app moet worden gedownload vanuit de App-Store van Google of Apple en geïnstalleerd worden. Alternatief kan ook de webapplicatie worden gebruikt. Hiervoor moet een geaccepteerde browser worden gebruikt en moet er een verbinding zijn met het internet.
 2. 2. Account aanmaken: Bunkerpersoneel krijgt automatisch per e-mail een uitnodiging om een account aan te maken, als een persoon van dit bunkerstation de eerste keer daarvoor werd aangemeld. Het is ook mogelijk al eerder een account aan te maken, nog voordat deze persoon wordt toegewezen aan een bepaald bunkerstation.

 
TER INFORMATIE: Als de persoon van het bunkerpersoneel de app al geïnstalleerd heeft en een account heeft en nu toegang krijgt tot een ander bunkerstation, hoeven de beide bovengenoemde stappen niet doorlopen te worden. In dit geval krijgt de desbetreffende persoon automatisch een mededeling dat hij/zij toegang heeft gekregen voor nog een ander bunkerstation.
 

Aan welke technische eisen moet ik voldoen om de applicatie te kunnen gebruiken?

De applicatie loopt op de volgende apparaten en software:
 
Apparaten met een internetverbinding, dat wil zeggen pc’s, laptops, tablets of mobiele telefoons, kunnen de website new.spe-cdni.org openen via een internetbrowser (web-app). De volgende browsers worden ondersteund: Chrome, Firefox, Edge en Opera. Zowel de laatste als de voorlaatste versies van deze browsers zijn compatibel.
 
Voor tablets of smartphones met internettoegang kan ook een mobiele app worden gebruikt, wat betekent dat er geen internetbrowser nodig is. In plaats daarvan kan de app rechtstreeks worden gedownload uit de desbetreffende store (App Store of Play Store).
 
Met iOS (Apple) worden bij de go-live de versies 13.4 of hoger ondersteund.
 
Met Android (Google) worden bij de go-live de versies 6.0 of hoger ondersteund.
 

Hoe komen de bunkerprocessen in het nieuwe systeem eruit te zien?

Hiervoor verwijzen wij uitdrukkelijk naar de processchema’s (grafiek 1, grafiek 2, grafiek 3) die de drie meest voorkomende situaties bij het bunkerbedrijf weergeven. Meer gedetailleerde informatie en trainingen zullen later beschikbaar komen.
 

Moet ik altijd online zijn om de app te gebruiken?

Nee. Het gebruik van de app online heeft als voordeel dat de transactie gemakkelijker kan worden uitgevoerd en de transactiebewijzen direct online beschikbaar zijn. Het is echter niet nodig.
 

Wat gebeurt er als mijn apparaat offline is?

Het offline gebruik van de app heeft verschillende gevolgen. Deze zijn het best te zien in de schema’s met de processtappen voor de verschillende scenario’s. Samengevat betekent offline gebruik dat de gebunkerde brandstofhoeveelheid die in het systeem wordt ingevoerd niet automatisch op het apparaat van de schipper verschijnt. Om de ingevoerde hoeveelheid, het schip/de ECO-ID toch te kunnen controleren, moet de schipper een QR-code scannen die door het apparaat van de medewerker van het bunkerbedrijf wordt gegenereerd. Dit garandeert bovendien dat de schipper ook toegang heeft tot de transactiebewijzen als de toegang tot de server niet tot stand kan worden gebracht. Zodra het apparaat weer online is, wordt de kwitantie geüpload. De gemachtigde schippers en de ECO-rekeninghouder die niet rechtstreeks bij de transactie waren betrokken, hebben op deze wijze ook toegang tot de kwitantie.
 

Welke alternatieven zijn er voor de app?

Als alternatief voor de app kan de schipper ook een uitgeprinte ECO-ID gebruiken, die qua werkwijze sterk lijkt op de oude ECO-kaart. Deze QR-code kan aan de schippers worden verstrekt of aan boord worden bewaard. Het nadeel is echter dat de transactiebewijzen niet onmiddellijk lokaal beschikbaar zijn, aangezien de bunkerbedrijven die niet meer kunnen uitprinten. De transactiebewijs is dan alleen zichtbaar via de webapp op een PC/laptop.
 

Zijn er ergens gedetailleerde instructies?

Ja, in de komende weken zal er verschillend informatiemateriaal voor de houders van ECO-rekeningen en schippers beschikbaar komen. Er komen onder meer ’korte filmpjes waarin precies wordt uitgelegd hoe de app werkt, onder normale omstandigheden en in uitzonderingssituaties. Verder komen er ook schema’s met processtappen voor het gebruik van het systeem onder normale en speciale omstandigheden. Ook deze informatiepagina zal worden aangevuld om een zo compleet mogelijk overzicht te geven.
 

Instructiefilmpjes

Verschillende korte filmpjes laten zien hoe de applicatie werkt. De filmpjes leggen precies uit:
 

 • hoe de schippers toegang gegeven kan worden tot een ECO-ID

 

 

 • hoe een ECO-ID kan worden uitgeprint

 

 

 • hoe de bunkerpersoneel toegang gegeven kan worden tot het systeem

 

 

 • De videoclip toont het transactieverloop wanneer de schipper de SPE-CDNI-app op de smartphone of tablet gebruikt en online is. Ook het bunkerbedrijf gebruikt de app op de smartphone of tablet en is online.

 

 

 • De videoclip toont het transactieverloop wanneer de schipper de SPE-CDNI-app op de smartphone of tablet gebruikt en niet verbonden is met het internet. Ook het bunkerbedrijf gebruikt de app op de smartphone of tablet. Het bunkerbedrijf is online.

 

 

 • De videoclip toont het transactieverloop wanneer de schipper een geprinte ECO-ID gebruikt. Het bunkerbedrijf gebruikt de app op de smartphone of tablet. Het bunkerbedrijf is online.

 

 

Definities

Schippers: onder schippers worden hier alle bemanningsleden bedoeld die het recht hebben om brandstof te bunkeren.
 
ECO-ID: de ECO-ID is een individueel toegewezen identificatienummer dat door de ECO-rekeninghouder gekoppeld wordt aan een bepaald schip en aan de ECO-rekening die daarbij hoort. Met behulp van de ECO-ID krijgt de schipper de autorisatie om de app te gebruiken. De ECO-ID bestaat uit een QR-code die in de mobiele app getoond wordt, maar ook op papier kan worden uitgeprint.
 
Mobiele app: de mobiele app is een app voor een smartphone of het tablet. Met deze app kunnen de gegevens die bij het bunkeren ingevoerd worden, bevestigd worden, zodat de transactie kan worden afgewikkeld. Met behulp van deze mobiele app kan men ook de transactiebewijzen bekijken.
 
Web-app: onder web-app wordt de toegang verstaan waarmee men toegang krijgt tot het programma via een standaardbrowser zoals Chrome, Firefox, Edge en Opera. De web-app heeft onder andere een administratief gedeelte waar de ECO-rekeninghouder zijn rekening (met inbegrip van de transactiebewijzen), de schepen en de toegangsrechten kan beheren. Als een schipper inlogt op de web-app, kan hij de ECO-ID oproepen en net als met de app op de smartphone of de uitgeprinte ECO-ID de gebunkerde hoeveelheid bevestigen. Bovendien kan de schipper via de web-app de transactiebewijzen bekijken.
 
Bunkerpersoneel: hiermee zijn alle personen bedoeld die bij een bunkerstation verantwoordelijk zijn voor het registreren van de gegevens voor het afrekenen van de verwijderingsbijdrage.
 
Bunkerbedrijf: de onderneming die een of meer bunkerstations exploiteert.
 
Bunkerstation: een station waar de vaartuigen gasolie of andere brandstoffen bunkeren. Dit omvat zowel vaste installaties aan wal als tankwagens en bunkerschepen.

Uw zoekopdracht heeft geen resultaat