Persberichten

Persbericht van het permanente secretariaat van het CDNI

22/06/2021

Voorjaarszitting 2021 van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen

 • Persbericht pdf_frpdf_de pdf_nl pdf_en

09/02/2021

Een verdere stap ter verbetering van de luchtkwaliteit: Duitsland legt de akte van aanvaarding van de wijziging van het CDNI neer

 • Persbericht   pdf_frpdf_de pdf_nl pdf_en

29/01/2021

Winterzitting 2020 van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen

 • Persbericht   pdf_frpdf_de pdf_nl pdf_en

03/07/2020

Bescherming van de luchtkwaliteit en voorschriften voor het ontgassen van binnenschepen: het Koninkrijk der Nederlanden legt de ratificatieoorkonde voor de wijziging van het CDNI neer

 • Persbericht   pdf_frpdf_de pdf_nl pdf_en

01/07/2020

Zomerzitting 2020 van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen

 • Persbericht   pdf_frpdf_de pdf_nl pdf_en

07/02/2020

Bescherming van de luchtkwaliteit en voorschriften voor het ontgassen van binnenschepen: nederlegging van de eerste akte van bekrachtiging van de wijziging van het CDNI

 • Persbericht   pdf_frpdf_de pdf_nl pdf_en

30/01/2020

Winterzitting 2019 van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen en hoorzitting met de erkende organisaties van het CDNI

 • Persbericht   pdf_frpdf_de pdf_nl pdf_en

17/12/2019

Het CDNI is precies tien jaar geleden in werking getreden

 • Persbericht   pdf_frpdf_de pdf_nl pdf_en

28/01/2019

Winterzitting 2018 van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen bij het CDNI

 • Persbericht   pdf_frpdf_de pdf_nl pdf_en

31/10/2018

Gemeenschappelijke vergadering van CDNI en Donaucommissie

 • Persbericht pdf_frpdf_de pdf_nl pdf_en

30/06/2018

Zomerzitting 2018 van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen van het CDNI

 • Persbericht  pdf_frpdf_de pdf_nlpdf_en

10/10/2017

Internationale workshop over de uitvoering van Deel B van het CDNI

 • Persbericht pdf_frpdf_de pdf_nl pdf_en

26/06/2017

Zomerzitting 2017 van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen van het CDNI

 • Persbericht pdf_frpdf_de pdf_nl pdf_en

16/01/2017

Winterzitting 2016 van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen van het CDNI

 • Persbericht pdf_frpdf_de pdf_nl pdf_en

12/07/2016

Zomerzitting 2016 van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen van het CDNI

 • Persbericht pdf_frpdf_de pdf_nl pdf_en

20/01/2016

Najaarszitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen

 • Persbericht pdf_frpdf_de pdf_nl pdf_en

14/01/2015

Najaarszitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen

 • Persbericht pdf_fr111 ko 110 ko

31/10/2014

Attentie: afloop van de overgangsbepalingen van het CDNI (artikel 6.02 van bijlage ii) op 1 november 2014

 • Persbericht pdf_fr111 ko110 ko

18/07/2014

Zomerzitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen

 • Persbericht pdf_fr111 ko110 ko

17/01/2014

Najaarszitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen en hoorzitting met het bedrijfsleven

 • Persbericht 97 ko 111 ko 110 ko

31/01/2013

Rijkswaterstaat start begin februari met de vervanging van open inzamelcontainers voor huisvuil, restafval en klein gevaarlijk afval

 • Persbericht 109 ko 115 ko 113 ko 109 ko

04/01/2013

Het tarief van de verwijderingsbijdrage blijft ongewijzigd in 2013

 • Persbericht 41 ko 42 ko 42 ko 41 ko

04/01/2012

Het tarief van de verwijderingsbijdrage blijft ongewijzigd in 2012

 • Persbericht 41 ko 42 ko 42 ko 41 ko

 

Andere persberichten in verband met het CDNI

 

Mededelingen inzake de uitvoering van het CDNI-verdrag onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteiten van de verdragsluitende partijen.


01/11/2013

Abonnementensysteem ‘overig scheepsbedrijfsafval’ per 1 november in werking

 • Persbericht 115 ko 135 ko 129 ko

30/04/2013

Afvalabonnementen uitgesteld – chip wél nodig

 • Persbericht 127 ko 117 ko 112 ko