Al het nieuws

De verwijderingsbijdrage voor het olie- en vethoudend afval wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd tot 8,50 euro per 1000 liter gebunkerde accijnsvrije gasolie. Het nieuwe tarief is in 2020 door de Verdragsluitende Partijen bevestigd door middel van een besluit tot wijziging van artikel 3.03 van de Uitvoeringsregeling (meer…)

Straatsburg, 1.07.2020 De Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP) heeft op 1 juli 2020 haar zomerzitting gehouden, bij wijze van uitzondering per videoconferentie wegens de Covid-19-crisis. (meer…)

Straatsburg, 03.07.2020 Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de akte van aanvaarding van de wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) neergelegd. Deze belangrijke wijziging van het Verdrag heeft tot doel de luchtkwaliteit te beschermen door de ontgassing van binnenschepen aan strikte regels te onderwerpen. (meer…)

Als gevolg van de Covid-19-pandemie zullen de diensten voor de verzameling en de inname van het scheepsafval waarschijnlijk wijzigingen ondergaan.

Het secretariaat publiceert de informatie over de toestand van het net van ontvangstinrichtingen op de speciale pagina.

Informatie over de Rijnvaart vindt u op de website van de CCR.

Straatsburg, 07.02.2020 Het Groothertogdom Luxemburg heeft als eerste staat de akte van bekrachtiging van de wijziging van het CDNI (Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart) neergelegd. De eerste stap is aldus gezet om de luchtkwaliteit te beschermen door voorschriften die toezien op het ontgassen van binnenschepen. Deze wijziging treedt zes maanden na de nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging in werking. (meer…)

Straatsburg, 30.01.2020 De Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP) heeft op 17 en 18 december 2019 in Straatsburg haar tweejaarlijkse hoorzitting en haar wintervergadering gehouden. Onder voorzitterschap van Ivo Ten Broeke, hoofd van de Nederlandse delegatie, waren deze bijeenkomsten ook een gelegenheid om de 10e verjaardag te vieren van de inwerkingtreding van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI), met de deelname van de stichtende leden en internationale gasten in het kader van een rondetafelconferentie gewijd aan het ontstaan van het Verdrag. (meer…)

Straatsburg, 17 december 2019 Het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) viert in 2019 dat het precies 10 jaar geleden in werking is getreden. Deze herdenking heeft op dinsdag 17 december in het Palais du Rhin in Straatsburg (Frankrijk) plaatsgevonden in aanwezigheid van bijna 80 prestigieuze gasten, die zich actief inzetten voor de bescherming van het milieu. (meer…)

Guide: Omgang met afval van de lading (2019)

Guide: Voorkoming van scheepsbedrijfsafval door het gebruik van eenheidstransporten / verenigbare transporten / speciale scheepstypes (2019)

 

 

Straatsburg, 28.01.2019 De Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) heeft op 13 december 2018 in Straatsburg haar winterzitting gehouden. De zitting werd voorgezeten door de heer Jan de Spiegeleer, vertegenwoordiger van België.
(meer…)

Wenen, 31 oktober 2018 – Voor de eerste keer zijn op woensdag 31 oktober 2018 deskundigen op het gebied van scheepsbedrijfsafvalstoffen uit tien lidstaten van de Donaucommissie en van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) bijeengekomen. De bijeenkomst vond plaats bij het Oostenrijkse Bondsministerie voor Verkeer en Innovatie. Dankzij de vriendelijke ondersteuning van Oostenrijk werd deze gemeenschappelijke bijeenkomst uitstekende randvoorwaarden geboden. (meer…)