Al het nieuws

Het jaarverslag 2021 met betrekking tot de jaarlijkse evaluatie van het financieringssysteem en de verwijderingsbijdrage is nu beschikbaar op de website van het CDNI. (meer…)

Straatsburg, 22.06.2021 De Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP) is op 22 juni van dit jaar online bijeengekomen voor de voorjaarszitting. (meer…)

EBU/ESO, verenigd in het IWT Platform voor de binnenvaart, houden een internationale enquête over het dienstverleningsniveau voor de verwijdering van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval volgens deel A van het CDNI. (meer…)

Straatsburg, 09.02.2021 De Bondsrepubliek Duitsland heeft de wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) aangenomen. (meer…)

Straatsburg, 29.01.2021 De Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP) is op 15 december 2020 per videoconferentie bijeengekomen voor haar wintervergadering. (meer…)

Het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) is in november 2009 in werking getreden en dit 10-jarige jubileum is in 2019 op feestelijke wijze herdacht. (meer…)

De verwijderingsbijdrage voor het olie- en vethoudend afval wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd tot 8,50 euro per 1000 liter gebunkerde accijnsvrije gasolie. Het nieuwe tarief is in 2020 door de Verdragsluitende Partijen bevestigd door middel van een besluit tot wijziging van artikel 3.03 van de Uitvoeringsregeling (meer…)

Straatsburg, 1.07.2020 De Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP) heeft op 1 juli 2020 haar zomerzitting gehouden, bij wijze van uitzondering per videoconferentie wegens de Covid-19-crisis. (meer…)

Straatsburg, 03.07.2020 Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de akte van aanvaarding van de wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) neergelegd. Deze belangrijke wijziging van het Verdrag heeft tot doel de luchtkwaliteit te beschermen door de ontgassing van binnenschepen aan strikte regels te onderwerpen. (meer…)

Als gevolg van de Covid-19-pandemie zullen de diensten voor de verzameling en de inname van het scheepsafval waarschijnlijk wijzigingen ondergaan.

Het secretariaat publiceert de informatie over de toestand van het net van ontvangstinrichtingen op de speciale pagina.

Informatie over de Rijnvaart vindt u op de website van de CCR.