<- Al het nieuws

Ventileren van schepen naar de buitenlucht: geleidelijk verbod vanaf oktober 2024

Persbericht

De heer Jörg Rusche, plaatsvervangend secretaris-generaal CCR, en ambassadeur Claude Wild
Bron: secretariaat van het CDNI

 
Straatsburg, 23.04.2024Zwitserland heeft de wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) geratificeerd. De neerlegging van de ratificatieoorkonde, de zesde en laatste, is een belangrijke mijlpaal om het milieu nog beter te beschermen en de lucht schoon te houden.
 
De wijziging zal van kracht worden op 1 oktober 2024. Deze wijziging maakt het mogelijk het ventileren naar de buitenlucht van binnenvaartschepen in het toepassingsgebied van het CDNI te verbieden. Het gaat hierbij om het ventileren van de tanks naar de buitenlucht waarbij schadelijke stoffen uit de scheepstanks vrijkomen in de atmosfeer.
 
Dit verbod op het ventileren naar de buitenlucht zal geleidelijk worden ingevoerd, zodat de hiervoor vereiste infrastructuur kan worden gebouwd en er logistieke oplossingen kunnen worden ingevoerd (bijvoorbeeld eenheids- of verenigbare transporten). In de eerste fase, die in werking treedt op 1 oktober 2024, zal het verbod op ventileren naar de buitenlucht gaan gelden voor de meest schadelijke stoffen (benzeen, benzine, aardoliedistillaten en mengsels met meer dan 10% ethanol). In de tweede en derde fase zal het verbod worden uitgebreid tot andere stoffen.
 
De ratificatieoorkonde is neergelegd door ambassadeur Claude Wild, permanente vertegenwoordiger van Zwitserland bij de Raad van Europa. De officiële neerlegging vond plaats op 23 april 2024, in het Palais du Rhin in Straatsburg. De nieuwe regelgeving, die procedures bevat om de genoemde gasvormige restanten in te zamelen en te verwerken, is nu in alle zes verdragsluitende staten van het CDNI aangenomen en geratificeerd. Tijdens de ceremonie heeft Zwitserland ook de ratificatieoorkonde neergelegd voor het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012).
 
Meer informatie over de nieuwe bepalingen met betrekking tot de ontgassingen/ventilatie naar de buitenlucht vindt u op: https://www.cdni-iwt.org/deel-b-ontgassing/?lang=nl.

Persbericht