<- Al het nieuws

Nieuwe losverklaring gaat in op 1 juli 2024

Zoals besloten door de Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP) in juni 2023 zal op 1 juli 2024 een nieuwe losverklaring voor de tankvaart ingevoerd worden. In de losverklaring moet ingevuld worden dat afval van de lading (deel B) overeenkomstig de voorgeschreven losprocedure verwijderd is. De losverklaring vormt voor de verschillende betrokken partijen het bewijs dat de verplichtingen werden nagekomen en het afval volgens de regels werd afgegeven. De losverklaring is aangepast en houdt nu ook rekening met het ontgassen en wassen tijdens de vaart.
 
Zoals bekend, werd het CDNI aangevuld met bepalingen over gasvormige restanten van vloeibare lading en hoe daar mee moet worden omgegaan. Deze bepalingen houden in dat er in het toepassingsgebied van het CDNI voor binnenvaartschepen een verbod op het ventileren naar de buitenlucht gaat gelden. Ter herinnering: bij het ventileren komen dampen uit de tankschepen rechtstreeks in de atmosfeer terecht. De wijziging zal ingaan op 1 oktober 2024. (In Nederland kunnen voor het verbod op ventileren naar de buitenlucht gedeeltelijk andere voorschriften van toepassing zijn.)
 
Als gevolg van de wijziging van de losverklaring moet ook de Uitvoeringsregeling van het CDNI op enkele plaatsen aangepast worden. Ook de aanwijzingen voor het invullen van de losverklaring werden herzien.
 
In de rubriek “Losverklaring” vindt u alle informatie en documenten, waaronder met name

  • het nieuwe formulier van de losverklaring voor de tankvaart;
  • de aanwijzingen voor het invullen van de nieuwe losverklaring voor de tankvaart (die bovendien ook op blz. 3 en 4 van het formulier staan);
  • de gewijzigde artikelen van de Uitvoeringsregeling.

 
Vanaf 1 juli 2024 moet er gebruik worden gemaakt van de nieuwe losverklaring (versie 2024) voor de tankvaart. Deze nieuwe versie vervangt de oude losverklaring voor de tankvaart uit 2017, die dus vanaf 1 juli aanstaande niet meer mag worden gebruikt.
 

Bron: animatiefilm van het CDNI