<- Al het nieuws

Afloop van de geldigheid van de losverklaring 2014 vanaf 30 juni 2018

Het uitvoerend secretariaat en de verdragsluitende partijen van het CDNI vestigen de aandacht van de gebruikers en de bevoegde autoriteiten op het feit dat de geldigheid van het oude model van de losverklaring (Aanhangsel IV van de Uitvoeringsregeling bij het Verdrag) op 30 juni 2018 afloopt.
 
In 2017 werd een nieuw model van de losverklaring ingevoerd om rekening te houden met het concept van de verenigbare transporten, waarvoor het niet nodig is de schepen tussen twee opeenvolgende ladingen te wassen.
 
Dit concept is in het Verdrag opgenomen in aanvulling op de eenheidstransporten. Beide dragen bij tot de afvalpreventie door de noodzaak van het reinigen en het vegen van het schip tussen twee ladingen terug te brengen.
 
Het model van de losverklaring 2017 is online beschikbaar in Word- en Pdf-formaat.
 
De losverklaring 2014 mag nog tot en met 31 december 2018 als bewijs worden voorgelegd aan de controleautoriteiten.