<- Al het nieuws

Winterzitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen

Persbericht

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) is op 18 december 2015 onder voorzitterschap van de heer Kliche, vertegenwoordiger van Duitsland, bijeengekomen.
 

Persbericht