<- Al het nieuws

Gebruik van de losverklaring van het CDNI in elektronisch formaat vanaf 1 juni 2022

Er mag sinds 1 juni 2022 gebruik worden gemaakt van de losverklaring van het CDNI in elektronisch formaat, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • de gegevensbescherming en -beveiliging;
  • een tegen vervalsing beschermde handtekening;
  • de controleerbaarheid van de losverklaring bij de betrokken partijen.

 
De voorwaarden zijn opgenomen in het nieuwe artikel 6.03 van het CDNI (zie de rubriek Het CDNI-Verdrag op de CDNI-website).
 
De losverklaring is essentieel voor de tenuitvoerlegging van het CDNI, aangezien zij de correcte uitvoering van de los- afvalverwijderingsprocedure bevordert.
 
Het gebruik van een digitale versie van de losverklaring draagt bij aan een betere kwaliteit van de gegevens, een grote logistieke efficiency en een geharmoniseerde toepassing van het document, met name voor controledoeleinden. Bovendien kan hierdoor een administratieve lastenverlichting worden bereikt, waar het bedrijfsleven zeer ingenomen mee is. Wie dat wil, kan overigens gewoon de papieren losverklaring blijven gebruiken.
 

Bron: animatiefilm van het CDNI