<- Al het nieuws

Betere scheiding van huishoudelijk afval aan boord: nieuwe internationale regels vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 wordt in het CDNI rekening gehouden met nieuwe afvalcategorieën. Voor de schippers betekent dit in de praktijk dat huisvuil gescheiden aan boord moet worden verzameld en gescheiden naar de categorieën:

  • papier,
  • glas,
  • harde (plastic) kunststoffen,
  • verpakkingsafval (plastic, metaal en drankkartons),
  • restafval en overig afval

moet worden afgegeven.
 
De tekst van het nieuwe artikel 9.03 van de Uitvoeringsregeling is beschikbaar op de website van het CDNI (onder Documenten / Het CDNI-Verdrag).
 
Het afval moet aan boord worden verzameld in daarvoor geschikte afvalcontainers die voorzien zijn van de dienovereenkomstige pictogrammen.
 
Ter ondersteuning zijn er richtsnoeren opgesteld, waarin ook pictogrammen worden voorgesteld. Deze richtsnoeren vindt u op de website van het CDNI op de webpage die gewijd is aan Deel C (rubriek Hulpmiddelen).
 
De bestaande categorieën werden uitgebreid en uitgesplitst om het afval beter te kunnen scheiden. Als deze afvalstoffen beter gescheiden worden en in de hele verwijderingsketen gescheiden ingezameld worden, zal er meer gerecycled kunnen worden en kan de schipper ertoe bijdragen dat er minder afval ontstaat dat niet meer gerecycled kan worden. Het milieu en de waterwegen varen er wel bij!
 

Voorbeeld voor de pictogrammen voor verpakkingsafval
Bron: Richtsnoeren van het CDNI voor het afval dat aan boord ontstaat