<- Al het nieuws

Attentie: Afloop van de overgangsbepalingen van het CDNI (artikel 6.02 van Bijlage II) op 1 november 2014

Persbericht

Het uitvoerend secretariaat en de verdragsluitende partijen van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) vestigen de aandacht van het binnenvaartbedrijfsleven en de bevoegde autoriteiten op de afloop van de overgangsbepalingen van artikel 6.02 van Bijlage II van het CDNI op 1 november 2014.
 

Persbericht