<- Al het nieuws

10 jaar CDNI in de binnenvaartpraktijk: balans en herdenkingsbundel van de grondleggers

Het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) is in november 2009 in werking getreden en dit 10-jarige jubileum is in 2019 op feestelijke wijze herdacht. In deze 10 jaar heeft het Verdrag de milieuvriendelijkheid van de binnenvaart sterk vergroot, die dankzij het CDNI is uitgegroeid tot een toonaangevende vervoerswijze met betrekking tot zowel het beheer als de internationale financiering van de afvalinzameling. Bij deze gelegenheid zijn twee publicaties over het CDNI verschenen, waarin de hoogtepunten van de afgelopen jaren de revue passeren. Deze publicaties bieden een overzicht van de belangrijkste momenten van een internationaal Verdrag dat ook toegerust is om de milieu-uitdagingen van morgen het hoofd te bieden.
 

Bron: secretariaat van het CDNI

 

Bundel van de grondleggers van het CDNI

 
Om dit evenement luister bij te zetten hebben de grondleggers van het Verdrag hun herinneringen aan de totstandkoming bijeengebracht in een bundel die op de website van het CDNI staat. In hun bijdragen worden de overwegingen opgevoerd die aan de wieg van dit baanbrekende internationale systeem stonden:
– rekening houden met de specifieke kenmerken van de binnenvaart,
– invoeren en aanvaarden van een systeem op basis van het principe de ‘vervuiler betaalt’,
– zorgen voor een nauwe betrokkenheid van de sector bij de werkzaamheden en
– overbruggen van de nationale verschillen om tot bindende internationale regels te komen.
 
In de bundel worden de herinneringen van de hoofdrolspelers bijeengebracht en wordt ook stilgestaan bij de hoogtepunten van de viering van het 10-jarig jubileum, op 17 december 2019 in Straatsburg.
 

Balans van de 10 jaar tenuitvoerlegging van het CDNI

 
Tegelijkertijd is een balans van de 10 jaar tenuitvoerlegging van het CDNI opgemaakt en gepubliceerd om de beginselen, de belanghebbenden en de wijze van functioneren van dit Verdrag beter bekend te maken. Deze publicatie geeft met name een overzicht van de resultaten die in de afgelopen 10 jaar geboekt zijn. Deze terugblik plaatst de activiteiten en het belang van het Verdrag voor de binnenvaart in een breder perspectief door ook nader in te gaan op de uitdagingen waaraan in de komende jaren het hoofd geboden moet worden.
 
De balans van de 10 jaar tenuitvoerlegging van het CDNI en de bundel met de herinneringen van de grondleggers kunnen worden gedownload op de website van het CDNI: https://www.cdni-iwt.org/andere-publicaties/?lang=nl