<- Al het nieuws

Wijziging van het tarief van de verwijderingsbijdrage op 1 januari 2021

De verwijderingsbijdrage voor het olie- en vethoudend afval wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd tot 8,50 euro per 1000 liter gebunkerde accijnsvrije gasolie. Het nieuwe tarief is in 2020 door de Verdragsluitende Partijen bevestigd door middel van een besluit tot wijziging van artikel 3.03 van de Uitvoeringsregeling (zie Besluit CDNI 2020-I-2).
 
Het elektronische betalingssysteem van het CDNI (SPE-CDNI) en de terminals in het hele toepassingsgebied van het CDNI zijn overeenkomstig aangepast om de verhoging van de verwijderingsbijdrage per 1 januari 2021 ingang te laten vinden.
 

Bron: animatiefilm van het CDNI