<- Al het nieuws

Voorjaarszitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen

Persbericht

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) is op 12 december 2014 onder voorzitterschap van de heer Reutlinger, hoofd van de Zwitserse delegatie, bijeengekomen.
 

Persbericht