<- Al het nieuws

Resultaten van de enquête over de uitvoering van Deel B van het CDNI

De resultaten van de enquête over de uitvoering van Deel B van het CDNI zijn beschikbaar. Deze enquête heeft plaatsgevonden tussen 20 september 2015 en 5 januari 2016 en heeft veel schippers en ontvangstinrichtingen weten te mobiliseren. De verdragsluitende staten van het CDNI en het secretariaat hebben de antwoorden in de afgelopen maanden aan een nauwgezette analyse onderworpen. Het verslag geeft zowel een samenvatting van de belangrijkste bevindingen als een overzicht van de (lopende of geplande) acties en de gedetailleerde resultaten van de enquête.
 
pdf_frpdf_depdf_nl