<- Al het nieuws

Online publicatie van het verslag 2017 over de jaarlijkse evaluatie van het financieringssysteem

Bron: animatiefilm van het CDNI

 
Het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC) stelt elk jaar een verslag op met de jaarlijkse evaluatie van het financieringssysteem voor de inname en verwijdering van het afval van Deel A. Op basis van dit verslag wordt een voorstel gedaan met betrekking tot het tarief van de verwijderingsbijdrage voor het daaropvolgende jaar, dat door de Conferentie van Verdragsluitende Partijen wordt vastgesteld.
 
De Conferentie van Verdragsluitende Partijen heeft besloten dit verslag op de website van het CDNI te publiceren met het oog op de gewenste transparantie voor de besluitvorming.
 
Het verslag kan worden ingezien en gedownload (hier).