<- Al het nieuws

Inwerkingtreding van de nieuwe goederenlijst van het CDNI!

De nieuwe goederenlijst van het CDNI is van kracht geworden op 1 januari 2018.

De losstandaarden werden herzien door een deskundigengroep, in nauw overleg met de erkende vakorganisaties. De huidige losstandaarden werden in veel opzichten sterk vereenvoudigd. Voor vrijwel alle goederen zal er nog maar één enkele losstandaard mogelijk zijn.

Het elektronische hulpmiddel voor de losstandaarden WaSTo (Waste Standards Tool) is sinds de zomer van 2017 online.

Ook de editie 2018 van het Verdrag is online. Hier