<- Al het nieuws

Het verslag met betrekking tot de jaarlijkse evaluatie van het financieringssysteem en de verwijderingsbijdrage staat nu online!

Het jaarverslag 2021 met betrekking tot de jaarlijkse evaluatie van het financieringssysteem en de verwijderingsbijdrage is nu beschikbaar op de website van het CDNI.
 
Dit document geeft een volledig overzicht van de evolutie van de uitgaven en inkomsten sinds 2011, het jaar van inwerkingtreding van het internationale financieringssysteem voor Deel A (olie- en vethoudend afval) van het CDNI op basis van het beginsel dat de vervuiler betaalt.
 
Het verslag bevat ook een overzicht van de economische situatie voor het vervoer over de Rijn in 2020 en een eerste evaluatie van de gevolgen die de Covid-19-pandemie heeft gehad voor het financieringssysteem. In vergelijking met 2019 zijn de inkomsten uit de verwijderingsbijdragen aanzienlijk gedaald met 5,74%. Deze daling van de inkomsten komt met name voor rekening van de afgenomen vraag naar goederenvervoer en het sterk gedaalde passagiersvervoer in 2020, waarbij deze laatste sector zich in 2021 echter kon herstellen dankzij de verbeterde gezondheidssituatie.
 
De Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP) heeft besloten het tarief van de verwijderingsbijdrage per 1 januari 2022 op 8,50 euro voor 1000 liter gebunkerde gasolie te houden met het oog op de gevolgen van de coronacrisis en het nog beschikbare overschot binnen het systeem (zie het verslag over het evenwicht van het systeem). Het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC), het orgaan dat specifiek belast is met de uitvoering van Deel A en het financieringssysteem, zal de ontwikkeling van de inkomsten in 2021 en de gevolgen van de crisis nauwlettend blijven volgen.
 
Naar het jaarverslag
 

Bron: Adobe Stock