<- Al het nieuws

Het CDNI is precies tien jaar geleden in werking getreden

Persbericht

Straatsburg, 17 december 2019 – Het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) viert in 2019 dat het precies 10 jaar geleden in werking is getreden. Deze herdenking heeft op dinsdag 17 december in het Palais du Rhin in Straatsburg (Frankrijk) plaatsgevonden in aanwezigheid van bijna 80 prestigieuze gasten, die zich actief inzetten voor de bescherming van het milieu.
 

Bron: Secretariaat van het CDNI

 
De Conferentie der Verdragsluitende Partijen heeft in het kader van dit jubileum de stichtende leden bijeengebracht die deze internationale overeenkomst hebben ontworpen. Het CDNI heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de vergroting van de milieuvriendelijkheid van de binnenvaart, die dankzij dit Verdrag is uitgegroeid tot een vervoerswijze met een echte voortrekkersrol op het gebied van zowel het afvalbeheer als de internationale financiering van het verwijderingsnetwerk.
 
In de Grote Zaal van het Palais du Rhin, waar de aanzet tot het Verdrag is gegeven en de eerste stappen zijn gedaan, zijn op dinsdag 17 december de stichtende leden en de huidige vertegenwoordigers van de Verdragsluitende Partijen, erkende organisaties en waarnemers bijeengekomen. De stichtende leden zijn uitvoerig ingegaan op de belangrijkste beginselen die aan de basis lagen van dit unieke internationale systeem: rekening houden met de specifieke kenmerken van de binnenvaart, invoeren en aanvaarden van een systeem op basis van het principe de “vervuiler betaalt”, nauwe betrokkenheid van de sector bij de werkzaamheden en overbruggen van de nationale verschillen om tot bindende internationale regels te komen. De deelnemers hebben zonder uitzondering vastgesteld dat deze retrospectieve overwegingen meer dan ooit een inspiratiebron vormen voor de toekomstige uitdagingen van het Verdrag, in een internationale context van milieudoelstellingen waar een belangrijke rol is weggelegd voor een daadkrachtig en visionair afvalbeheer.
 
Deze uitzonderlijke bijeenkomst werd afgesloten met een receptie, ingeleid door de secretaris-generaal van de CCR, de heer Georges, en gevolgd door opmerkelijke toespraken van mevrouw Trautmann (voorzitter van de autonome haven van Straatsburg, coördinator van de Europese vervoerscorridor Noordzee-Oostzee en vicevoorzitter van de Eurometropool van Straatsburg) en verschillende personen die aan de oorsprong van het CDNI hebben gestaan (Dr. Treunert, mevrouw Zwartepoorte en de heer Van der Werf), waarin het belang van het Verdrag werd benadrukt. In de geest van het Verdrag is het team van het secretariaat de uitdaging aangegaan om een “no waste” receptie na te streven om zo actief mogelijk bij te dragen tot de afvalpreventie. Deze doelstelling is grotendeels gehaald en zal worden voortgezet voor toekomstige evenementen!
 
In januari 2020 wordt een volledig perspakket gepubliceerd, met inbegrip van de conclusies van de hoorzitting met de erkende organisaties (17 december) en de wintervergadering van de Verdragsluitende Partijen (18 december). Een publicatie, met onder andere de herinneringen van de stichtende leden, de ontstaansgeschiedenis en de omstandigheden waaronder het Verdrag tot stand is gekomen, zal ook begin 2020 verschijnen.
 

 

Persbericht