<- Al het nieuws

Afgeven van afval in het advalpark ‘Lillopark’ – Antwerpen

Meer dan een jaar geleden opende het Havenbedrijf van Antwerepn het afvalpark ‘Lillopark’. Binnenschippers konden er zowel op weekdagen als op zaterdag tussen 7.30 u en 11.30 u  terecht voor het afgeven en sorteren van afval.
 
De praktijk wijst echter uit dat slechts weinig binnenschippers van deze weekendfaciliteit gebruikmaken. Daarom wordt deze zaterdagvoormiddagopening, 4 oktober,  in een proefperiode verplaatst naar het afvalpark Noordkasteelpark op Rechteroever.
 
Na zes maanden zal het Havenbedrijf het succes hiervan evalueren.