Vergaderingen en manifestaties

Weergaven navigatie

Vandaag

Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP)

Palais du Rhin 2, place de la République
STRASBOURG,

ORDRE DU JOUR / TAGESORDNUNG / AGENDA

Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC) – ONLINE

Palais du Rhin 2, place de la République
STRASBOURG,

ORDRE DU JOUR / TAGESORDNUNG / AGENDA

Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP)

Palais du Rhin 2, place de la République
STRASBOURG,

ORDRE DU JOUR / TAGESORDNUNG / AGENDA

Rondetafelconferentie over de toekomst van Deel A

Ontwerpagenda Het doel van deze rondetafelconferentie is besprekingen op gang te brengen tussen de betrokken actoren (staten, het bedrijfsleven en ngo's) om zo goed mogelijk in te spelen op de uitdagingen waaraan het internationale systeem de komende jaren het hoofd zal moeten bieden. Na tien jaar uitvoering van het systeem, is de verwijderingsbijdrage in 2021 […]

Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC)

Ontwerpagenda   (wordt later gepubliceerd)

Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP)

Ontwerpagenda (wordt later gepubliceerd)