Open Data

Het CDNI stelt de gegevens betreffende de losstandaarden (Aanhangsel III bij de Uitvoeringsregeling van het Verdrag) ter beschikking om deze toegankelijk te maken voor het publiek. Het doel is het vrije hergebruik van de gegevens aan te moedigen door onder bepaalde voorwaarden de reproductie, verspreiding, aanpassing en exploitatie van deze gegevens toe te staan.

Datum van publicatie

01/01/2018

Frequentie van de bijwerking

Bij de wijziging van de Uitvoeringsregeling
Laatste bijwerking op: 29/08/2018

Eigendom

Secretariaat van het CDNI

Beheerder

Secretariaat van het CDNI

Belangrijke mededeling

Nota: de gebruiker moet regelmatig zelf de bronwebsite (www.cdni-iwt.org) bezoeken om na te gaan dat hij over een geldige versie beschikt. Het CDNI biedt geen garantie en wijst elke vorm van aansprakelijkheid af met betrekking tot de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op deze site. Alleen de informatie van de officiële teksten is authentiek.

Met een abonnement op de CDNI-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van updates

Het verdient de aanbeveling u aan te melden voor onze gratis informatiedienst per e-mail om de updates over de losstandaarden te ontvangen.
Inschrijving

Gebruikerslicentie

Creative Commons-Licentie
Dit werk wordt ter beschikking gesteld onder de voorwaarden van de Licence Creative Commons Attribution - NietCommercieel 3.0 Nederland.

Gegevenssets