Teksten en besluiten

Het Verdrag van Straatsburg inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart van 9 september 1996 is door zes landen aangenomen (Luxemburg, Zwitserland, Nederland, België, Duitsland en Frankrijk) en op de binnenvaart van deze landen van toepassing.
De milieubescherming en de verbetering van de veiligheid in de binnenvaart vormen de belangrijkste doelstellingen van dit Verdrag.

 

Om deze doelstellingen te bereiken streeft het Verdrag naar een betere controle van de afvalproductie door:


- een veilige gescheiden inzameling en aansluitende verwijdering van het scheepsbedrijfsafval;

- de toerekening van de inname- en verwijderingskosten aan de veroorzaker van het afval;

- de toepassing van uniforme voorschriften in alle landen die het Verdrag hebben ondertekend 
om concurrentievervalsing te voorkomen.

 

 

CDNI-Verdrag

 

Verdragstekst (Uitgave 2018)

 

pdf_nlpdf_frpdf_depdf_en Geconsolideerd Verdrag per 28 juni 2021

 

Losbladige uitgave ter herziening

Artikel 5.032 – Zeeschepen pdf_frpdf_depdf_nlpdf_en(06/2021)

Artikel 3.03 – Heffing van de verwijderingsbijdrage  (pagina 25)   pdf_nlpdf_frpdf_de(01/2021)

Aanhangsel III – Losstandaarden (pagina 73)   pdf_nlpdf_frpdf_de(08/2018)

 

ARCHIEVEN

Verdrag (Uitgave 2014)

pdf_nlpdf_frpdf_depdf_en

BESLUITEN

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen neemt tijdens haar vergaderingen besluiten aan. De besluitenbundels zijn beschikbaar in drie talen (bundel per vergadering: I, II, … of om de twee jaar).

 

Bundel per vergadering

 

2021-I  pdf_frpdf_depdf_nl

2020-II  pdf_frpdf_depdf_nl

2020-I  pdf_frpdf_depdf_nl

2019-II  pdf_frpdf_depdf_nl

2019-I  pdf_frpdf_depdf_nl

2018-II  pdf_frpdf_depdf_nl

2018-I   pdf_frpdf_depdf_nl

 

 Bundel om de twee jaar

 

2017 – 2018    pdf_frpdf_depdf_nl

2015 – 2016  pdf_frpdf_depdf_nl

2013 – 2014  pdf_fr pdf_de pdf_nl

2011 –  2012   pdf_frpdf_depdf_nl

2009 – 2010     pdf_frpdf_depdf_nl

 

 

TENUITVOERLEGGING DOOR DE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN

DUITSLAND

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 9. September 1996 über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt pdf_de

 

BelgiË

Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord – 20 januari 2011 – 3 maart 2011 pdf_fr pdf_nl

 

Frankrijk

Décret n° 2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996  pdf_fr

 

Luxemburg

Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996)  pdf_fr

 

NEDERLAND

Regeling 2012 pdf_nl

Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart pdf_nl

 

 ZWITSERLAND

Ordonnance portant exécution de la Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure pdf_frpdf_de

 

 

 

Overzicht van de datums van inwerkingtreding van de besluiten in de nationale regelgevingen

 

In dit overzicht  worden de inwerkingtredingen van de besluiten van de CVP in de nationale regelgevingen opgevoerd. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.