Opening van een ECO-kaartrekening

Sinds 1 januari 2011 bestaat een elektronisch betalingssysteem (SPE-CDNI) voor de inzameling en verwijdering van het olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval. De verwijdering van dit afval wordt gefinancierd uit een verwijderingsbijdrage die wordt betaald door de exploitant van het schip. Voor de betaling van deze bijdrage moet een ECO-rekening worden geopend, die de toegangssleutel tot het SPE-CDNI vormt.

 

Open eerst een ECO-rekening

 

De ECO-rekening wordt geopend door de exploitant of de eigenaar van het schip bij het Nationale Instituut (NI) van zijn keuze.

Voor de opening van een ECO-rekening moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Na de ontvangst van de aanvraag wordt door het NI een ECO-rekening aangemaakt met een (of meer) bijbehorende ECO-kaart(en).

 

De opening van de ECO-rekening stelt de exploitant of de eigenaar van het schip in staat een toereikend tegoed op zijn ECO-rekening te storten voor de betaling van de later verschuldigde verwijderingsbijdragen. Het tegoed moet worden overgemaakt op de bankrekening van het NI, dat deze overmaking onmiddellijk in het SPE-CDNI invoert en de ontvangen bedragen toewijst aan de ECO-rekening van de betaler of de rekeninghouder. Na de registratie van deze gegevens in het SPE-CDNI zijn de betaalde bedragen beschikbaar in de vorm van een tegoed om de verwijderingsbijdrage te kunnen betalen bij het bunkeren van gasolie in het hele toepassingsgebied van het CDNI. De betaler kan op elk moment het ongebruikte tegoed weer terugvorderen.

 

Alle gebruikers hebben de mogelijkheid hun ECO-rekening online te raadplegen. De ECO-rekening wordt op naam van de exploitant en/of de eigenaar van het schip gesteld. De ECO-kaart wordt echter aan een bepaald schip toegewezen.

 

En gebruik vervolgens de ECO-kaart

 

 

 ECO-kaart 2018

© CDNI

 

De ECO-kaart stelt de schippers in staat de verwijderingsbijdrage bij het bunkeren van belastingvrije gasolie te betalen. De betaling van de bijdrage geeft toegang tot de ontvangstinrichtingen in het hele toepassingsgebied van het CDNI, waar het olie- en vethoudende scheepsbedrijfsafval vrij afgegeven kan worden.

 

De ECO-kaart is het tweede element van het SPE-CDNI en vormt de directe link tussen de ECO-rekening en het schip. De betaling van de verwijderingsbijdrage wordt van de bijbehorende ECO-rekening afgeboekt via de ECO-kaart. De transactie wordt verwerkt door het bunkerstation met gebruik van een mobiele elektronische terminal. De schipper overhandigt zijn ECO-kaart bij het bunkerstation om te kunnen bunkeren. Dit systeem garandeert dat alleen een bedrag kan worden afgeboekt op vertoon van een geldige ECO-kaart en bij een voldoende tegoed op de bijbehorende ECO-rekening.

 

In het voorjaar van 2019 is in het hele netwerk een nieuw model ECO-kaart uitgerold. Dit nieuwe model heeft een vernieuwde vormgeving, is moderner en beschikt over een contactloze functie.

 

Brochure over het SPE-CDNI:   pdf_frpdf_depdf_nlpdf_en

 

 

Overige gebruiksmogelijkheden van de ECO-kaart

 

De ECO-kaart kan ook worden gebruikt voor andere toepassingen en diensten op het gebied van de binnenvaart (betaling van havengelden, gebruik van afvalcontainers, openen van deuren, verkrijging van walstroom of drinkwater…). U kunt meer informatie krijgen over het gebruik door derde systemen en van deze nieuwe mogelijkheden profiteren door contact op te nemen met het secretariaat van het CDNI (secretariat@cdni-iwt.org).

 

Lijst van de overige gebruiksmogelijkheden van de ECO-kaart (locaties en aangeboden diensten) 

 

Anvraagformulier en links voor de opening van een Eco-rekening

 

 

Duitsland / Luxembourg
  • Antragsformular für die Einrichtung eines ECO-Kontos 352 ko

Voor meer informatie en toewijzing van andere schepen:

http://www.bilgenentwaesserung.de/html/download.html

 

Zwitserland
  • Antragsformular ECO-Konto 13 ko

Voor meer informatie:
https://port-of-switzerland.ch/

 

Frankrijk
  • Formulaire de demande d’ouverture d’un ECO-compte et de délivrance de l’ECO-carte 425 ko
  • Conditions générales de paiement de la rétribution d’élimination et d’utilisation de l’ECO-compte et de l’ECO-carte 152 ko

Voor meer informatie en toewijzing van andere schepen:

http://www.vnf.fr/

 

België
  • Formulaire de demande d’ouverture d’un ECO-compte et de délivrance de l’ECO-carte 1325 ko
  • Conditions générales de paiement de la rétribution d’élimination et d’utilisation de l’ECO-compte et de l’ECO-carte 200 ko

Voor meer informatie en toewijzing van andere schepen:
http://www.cdni.be/fr/gp_formulaires_70.aspx

 

Nederland
  • Aanvraagformulier algemeen 482 ko

Voor meer informatie :
http://www.sabni.nl/sabni/index.php/ecorekening/aanvraag