Verdrag

De binnenvaart staat bekend als de milieuvriendelijkste vervoerswijze. De behandeling van het afval dat onvermijdelijk ontstaat tijdens de exploitatie van de schepen vormt dan ook een bijzonder aandachtspunt voor de binnenvaartoperators.

 

Het beheer en de verwijdering van het afval moeten aan strikte regels voldoen, die het gebruik van geëigende infrastructurele voorzieningen op nationaal niveau voorschrijven. De verschillende partijen die bij de waterweg betrokken zijn moeten echter ook aan enkele specifieke regels voldoen om:

  • de afvalpreventie te bevorderen;
  • het afval door speciale ontvangstinrichtingen langs het vaarwegennet te laten innemen;
  • een geschikte financiering te voorzien volgens het principe van “de vervuiler betaalt”;
  • de controle te vereenvoudigen op de naleving van het lozingsverbod van het desbetreffende afval in het oppervlaktewater.

 

Op 1 november 2009 is het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart van 9 september 1996 (CDNI) pdf_nlpdf_frpdf_depdf_en in werking getreden.

Het CDNI is door zes staten aangenomen: Luxemburg, Zwitserland, Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Het Verdrag is van toepassing op de hele Rijn en op alle binnenvaarwegen in Duitsland, Nederland en België, op de internationale Moezel in Luxemburg en in Frankrijk. Het Verdrag is in het nationale recht van elke staat omgezet om van kracht te kunnen zijn op het hele netwerk dat door het Verdrag wordt bestreken.

De uitvoeringsregeling maakt een onderscheid aan de hand van de herkomst van het afval dat aan boord ontstaat en de specifieke verantwoordelijkheden van de betrokken actoren. Bepaalde regels zijn bedoeld voor de schippers, zoals voor het olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval, huisvuil en klein gevaarlijk afval, terwijl andere regels in verplichtingen voor de verladers of de ladingontvangers voorzien.

 

Ratificatie

 

Ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996
In werking getreden op 1 november 2009

 

Ondertekenende Staten Neerlegging van de ratificatieakte
DUITSLAND 10 maart 2004
BELGIË 22 september 2009
FRANKRIJK 15 september 2005
LUXEMBURG 14 mei 2002
NEDERLAND 10 juli 2000
ZWITSERLAND 16 juli 1998

 

Toepassingsgebied van het CDNI

 

De volgende kaart geeft een overzicht van het binnenvaarwegennet waarop het CDNI van toepassing is.

 

De kaart brengt een onderscheid aan tussen de zones waar alle bepalingen van het CDNI van toepassing zijn en de zones waar alleen de delen B en C van het CDNI gelden (dit betreft Frankrijk, klik hier voor meer informatie over het Franse toepassingsgebied).

 

Het CDNI is van toepassing op alle voor de binnenvaart openstaande vaarwegen in België en Nederland. Deze kaart is echter niet gedetailleerd genoeg en geeft alleen de belangrijkste vervoersassen in deze twee landen waarop het CDNI van toepassing is (klik hier voor meer informatie over de binnenvaart openstaande vaarwegen in België en klik hier voor meer informatie over de binnenvaart openstaande vaarwegen in Nederland).

Binnenvaarwegen waarop delen A, B en C van het CDNI gelden
Binnenvaarwegen waarop alleen delen B en C van het CDNI gelden

Wasserstraßennetz, in dem die Teile A, B und C des CDNI gelten

Binnenvaarwegen waarop alleen delen B en C van het CDNI gelden

TOEPASSINGSGEBIED VAN HET CDNI