COVID-19-PANDEMIE

Actualisering 1.07.2020

De Verdragsluitende Partijen hebben een terugkeer naar de normale gang van zaken gemeld bij de verzameling en inname van het afval dat binnen het toepassingsgebied van het Verdrag valt. Als gevolg van de crisis moesten echter voor bepaalde diensten specifieke maatregelen worden getroffen (invoering van een minimumdienst, verkorting van de openingstijden van de ontvangstinrichtingen). Ondanks de sanitaire beperkingen konden de diensten voor de verzameling en de inname van afval hun taak vervullen en op deze wijze de continuïteit van de binnenvaart waarborgen met inachtneming van de milieuverplichtingen. De Donaucommissie heeft aangegeven dat de diensten ook op de Donau onder goede omstandigheden gehandhaafd konden worden.

 

***

 

Status: 6 april 2020

 

Als gevolg van de Covid-19-pandemie zullen de diensten voor de verzameling en de inname van het scheepsafval waarschijnlijk wijzigingen ondergaan. Het secretariaat publiceert de informatie over de toestand van het net van ontvangstinrichtingen op de speciale pagina.

 

Raadpleeg ook de website van de nationale instituten:
https://www.cdni-iwt.org/contact/?lang=nl

 

Informatie over de Rijnvaart vindt u op de website van de CCR:
https://www.ccr-zkr.org/13070000-nl.html.

 

Neem tijdens de afgifte de noodzakelijke hygiënische maatregelen in acht om het coronavirus tegen te houden: bescherm uzelf en de anderen.

 

Gooi alleen het noodzakelijke afval weg, vermijd onnodige bezoeken, neem de noodzakelijke afstand in acht en volg de instructies van het personeel zorgvuldig op.

 

 

België

 

De dienstverlening die wordt geboden door De Vlaamse Waterweg blijft tot nader order ongewijzigd.  De ontvangstinrichtingen in Evergem en Ham blijven open. Ook de innamefaciliteiten in de regio van Gent worden gegarandeerd.

 

Mededeling van België

Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Inzamelen en transporteren van afval van de binnenvaart tijdens de coronacrisis (06/04/20)

pdf_frpdf_depdf_nl

 

 

Mededeling van het Vlaamse Gewest

Mededeling van De Vlaamse Waterweg (19/03/20)

pdf_frpdf_depdf_nl

https://www.visuris.be/maatregelen

 

 

Mededeling van het Waalse Gewest

Mededeling van de Openbare Dienst van Wallonië (19/03/20)

http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/nav/Guichet/demarches.html

 

 

Mededeling van de haven van Antwerpen

Persbericht van de haven van Antwerpen (16/03/20)

pdf_frpdf_depdf_nl

https://www.portofantwerp.com/en/coronavirus

 

Frankrijk

 

Het schip ESEVE 7 (bunkerschip/bilgeboot) in Straatsburg blijft oproepbaar.

Er is een aankondigingstermijn van 48 uur ingesteld voor aanvragen om het afpompen en verwijderen van afval te groeperen
(contact: dhr. Desgigot Virgile: +33 (0)6 74 89 13 49/
eseve7@oil-as.energy).

https://as-energy.fr/news/plan-continuite-dactivite-covid-19/

 

Nederland

In Nederland zijn er vooralsnog geen veranderingen van de dienstverlening in het inzamelnetwerk (25/03/20).

Meer informatie vindt u op de webpage “Corona update” van de SAB:
https://sabni.nl/corona

 

Zwitserland

 

Informatie van de Zwitserse Rijnhavens (16/03/20)

pdf_frpdf_depdf_nl

https://port-of-switzerland.ch/category/news-schifffahrt/