Laatste nieuws Al het nieuws

Internationale workshop over de uitvoering van Deel B van het CDNI: Follow-up van de online-enquête uit 2015 20 oktober

Straatsburg, 04.10.2017 – De Verdragsluitende Partijen en hun uitvoerende autoriteiten hebben op 4 oktober 2017 in Straatsburg een internationale workshop gehouden over de uitvoering van Deel B (ladingrestanten) van het CDNI. De uitvoering van Deel B vereist een optimaal samenspel tussen alle partijen die betrokken zijn bij de lading en meer in het bijzonder de verladers, ladingontvangers, vervoerders, exploitanten van overslaginstallaties en schippers. De inname van de ladingrestanten in overeenstemming met de voorschriften wordt gedocumenteerd in de losverklaring. (meer…)

Toekomstige vergaderingen

Wasserstraßennetz, in dem die Teile A, B und C des CDNI gelten

Binnenvaarwegen waarop alleen delen B en C van het CDNI gelden

TOEPASSINGSGEBIED VAN HET CDNI

Binnenvaarwegen waarop alleen delen B en C van het CDNI gelden

Wasserstraßennetz, in dem die Teile A, B und C des CDNI gelten